Sigorta Hukuku

İstanbul bulunan Hamidi Hukuk & Danışmanlık Bürosu, sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik sigorta avukatı olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Büromuz İstanbul sınırları içerisinde yer alan sigorta davalarına yönelik hizmet vermekte olup, sigorta avukatı ekibimizin verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
  • Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi,

alanlarında müvekkillerine gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.