Petrol ve Enerji Piyasası Hukuku

Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan geniş tecrübesi vardır. Enerji dağıtım ve düzenlemeleri konusunda uzman akademisyenlerle birlikte müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Büromuz aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri kapsamında firmalara kanuna ilişkin son düzenlemeler, lisans başvuru ve alım süreci, yenilenebilir enerji üretimi, dağıtımı ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması sürecinde de destek olmaktadır ve birçok enerji projesinde hizmet vermekte olan Büromuz, enerji alanında, ticari, uygun ve pratik tavsiyelerde bulunmak üzere donanımlı bir ekibe sahiptir.

Ayrıca petrol piyasasında, piyasa oyuncularının karşılaşacakları sorunlara çözüm bulabilmek için, petrol piyasalarının değişen hukuki yapısının ve hukuki düzenlemelerin takibi yapılarak müvekkillere yenilenen mevzuatlar hakkında danışmanlıklar ve hukuki davalarında temsilcilik hizmetleri verilmektedir.

Hamidi Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak Enerji hukuku kapsamında başlıca verilen hizmetler aşağıda bulunmaktadır:

  • Enerji Mevzuatına İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Ve Mevzuatın Uygulanmasından Doğan Sorunlara İlişkin Danışmanlık,
  • Elektrik Dağıtım, Perakende Satış Ve Elektrik Tedarik Faaliyeti,
  • LPG Ve Petrol Dağıtım Ve Bayilik Faaliyeti Konusunda Yasal Danışmanlık Ve Bu Faaliyetler Kapsamında Uygulanan İdari Yaptırımlar Konularında Hukuki Danışmanlık Ve İlgili Davaların Açılması,
  • Elektrik Dağıtım Faaliyetinde Ayrışma Sonrası Yaşanan Problemlere İlişkin Hukuki Danışmanlık,
  • Sistem Bağlantı Ve Sistem Kullanım Anlaşmalarından Kaynaklanan Problemlere Yönelik Danışmanlık,
  • Doğalgaz Dağıtım Faaliyetine İlişkin Hukuki Danışmanlık.