İcra Hukuku

Ticari hayatın olmazsa olmazı olan borç alacak ilişkisinin çözümsüz hale geldiğinde başvurulan bir hukuki imkân olan icra hukuku, üst başlıkta da belirtildiği üzere bir takip hukukudur. Bu çerçevede alacaklı açısından alacağına ulaşmak için hukukun vermiş olduğu tüm imkânların belli bir sistematikte yürütülmesi avukatlığın bir başka faaliyet konusudur. Elbette ki hukukun alacaklıya tanıdığı imkânlar gibi borçluya tanıdığı hakların da bilinmesi, yürütülmesi ve bunlar yapılırken de takip hukuku çerçevesinde tüm iş ve işlemlerin belirli sürelerde yapılması icra hukukunun ana faaliyet konusudur.

Hamidi Hukuk & Danışmanlık Bürosu, her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.